Back to Home

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
ตำรวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน (นปฐ.) ประจำปี 3/2559


                                                       เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ประกอบพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตรตำรวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน (นปฐ.)
                                              โดย พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด และผู้เข้ารับ การฝึกอบรมจากสังกัด
                                              กก.ตชด.34 ร่วมในพิธี ณ หอประชุมรามคำแหง


DSC_0255
DSC_0258
DSC_0259
DSC_0261
DSC_0263
DSC_0269
 

DSC_0273
DSC_0277
DSC_0278
DSC_0279
DSC_0280
DSC_0281
 

DSC_0282
DSC_0283
DSC_0284
DSC_0285
DSC_0286
DSC_0287
 

DSC_0288
DSC_0289
DSC_0290
DSC_0291
DSC_0292
DSC_0293
 

DSC_0294
DSC_0295
DSC_0296
DSC_0297
DSC_0298
DSC_0299
 

DSC_0300
DSC_0301
DSC_0302
DSC_0303
DSC_0304
DSC_0305
 

DSC_0306
DSC_0307
DSC_0308
DSC_0309
DSC_0310
DSC_0311
 

DSC_0312
DSC_0314
DSC_0315
DSC_0316
DSC_0317
DSC_0318
 

DSC_0319
DSC_0320
DSC_0321
DSC_0322
DSC_0323
DSC_0324
 

DSC_0325
DSC_0326
DSC_0327
DSC_0328
DSC_0329
DSC_0330
 

DSC_0331
DSC_0332
DSC_0333
DSC_0334
DSC_0335
DSC_0336
 

DSC_0337
DSC_0338
DSC_0339
DSC_0340
DSC_0341
DSC_0342
 

DSC_0343
DSC_0344
DSC_0345
DSC_0346
DSC_0347
DSC_0348
 

DSC_0349
DSC_0350
DSC_0351
DSC_0352
DSC_0353
DSC_0354
 

DSC_0355
DSC_0356
DSC_0357
DSC_0358
DSC_0359
DSC_0360
 

DSC_0361
DSC_0362
DSC_0363
DSC_0364
DSC_0365
DSC_0366
 

DSC_0367
DSC_0368
DSC_0369
DSC_0370
DSC_0371
DSC_0372
 

DSC_0373
DSC_0374
DSC_0375
DSC_0377
DSC_0383
DSC_0385
 

DSC_0387
DSC_0388
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan