Back to Home

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
ตำรวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน (นปฐ.) ประจำปี 2/2559


                                                       เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ได้ประกอบพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรตำรวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน (นปฐ.)
                                              ประจำปี 2/2559 โดยมี พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธีพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมในพิธี ณ หอประชุมรามคำแหง


DSC_0913-001
DSC_0914-001
DSC_0915-001
DSC_0916-001
DSC_0917-001
DSC_0918-001
 

DSC_0920-001
DSC_0921-001
DSC_0922-001
DSC_0923-001
DSC_0925-001
DSC_0926-001
 

DSC_0927-001
DSC_0928-001
DSC_0929-001
DSC_0930-001
DSC_0931-001
DSC_0932-001
 

DSC_0933-001
DSC_0934-001
DSC_0935-001
DSC_0936-001
DSC_0937-001
DSC_0938-001
 

DSC_0939-001
DSC_0940-001
DSC_0941-001
DSC_0942-001
DSC_0943-001
DSC_0944-001
 

DSC_0945-001
DSC_0946-001
DSC_0947-001
DSC_0948-001
DSC_0949-001
DSC_0950-001
 

DSC_0951-001
DSC_0952-001
DSC_0953-001
DSC_0954-001
DSC_0955-001
DSC_0956-001
 

DSC_0957-001
DSC_0958-001
DSC_0959-001
DSC_0960-001
DSC_0961-001
DSC_0962-001
 

DSC_0963-001
DSC_0964-001
DSC_0965-001
DSC_0966-001
DSC_0967-001
DSC_0968-001
 

DSC_0969-001
DSC_0970-001
DSC_0971-001
DSC_0972-001
DSC_0973-001
DSC_0974-001
 

DSC_0975-001
DSC_0976-001
DSC_0977-001
DSC_0978-001
DSC_0979-001
DSC_0980-001
 

DSC_0981-001
DSC_0982-001
DSC_0983-001
DSC_0984-001
DSC_0985-001
DSC_0986-001
 

DSC_0987-001
DSC_0988-001
DSC_0989-001
DSC_0990-001
DSC_0991-001
DSC_0992-001
 

DSC_0993-001
DSC_0994-001
DSC_0995-001
DSC_0996-001
DSC_0997-001
DSC_0998-001
 

DSC_0999-001
DSC_1000-001
DSC_1001-001
DSC_1002-001
DSC_1003-001
DSC_1004-001
 

DSC_1005-001
DSC_1007-001
DSC_1008-001
DSC_1009-001
DSC_1013-001
DSC_1014-001
 

DSC_1015-001
DSC_1016-001
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan