Back to Home

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1/2558


                                                       เมื่อวันที่ 2 ก.พ.58 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ประกอบพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1/2558 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสังกัด กก.ตชด.31 จ.พิษณุโลก
                                              โดยมี พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธี


DSC_0174
DSC_0175
DSC_0177
DSC_0178
DSC_0179
DSC_0181
 

DSC_0182
DSC_0183
DSC_0184
DSC_0189
DSC_0190
DSC_0192
 

DSC_0193
DSC_0194
DSC_0195
DSC_0196
DSC_0197
DSC_0198
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan