King_10

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน "ตชด.สุโขทัย"

 


งานการเงินและส่งกำลังบำรุง

พ.ต.ท.หญิง ขวัญใจ สังข์เสือ
สารวัตรงานการเงินและส่งกำลังบำรุง
0894606997

 

ร.ต.อ.จรัญ รำมะนา
รอง สารวัตรงาน กง.กบ.
0953061297

ร.ต.อ.หญิง พรชนก จอมฟอง
รอง สารวัตรงาน กง.กบ.
0931458383


โทรศัพท์     055-945090 ต่อ 107-108

........................................................................................

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานธุรการ

             

  ด.ต.นุกูล        ปานเกิด                       

 

๒. งานการเงินและ GFMIS

ร.ต.อ.หญิง พรชนก จอมฟอง

ด.ต.หญิง รัตติยา ทิพย์ขำ

๓. งานเงินเดือน

ส.ต.อ.หญิง พิมพ์ชนก พลเเสน

 

๔. งานจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

                                                                     />

          ร.ต.ต.เฉลียว สายทอง                           ด.ต.การันต์ อิ่มทอง

 

๕. งานส่งกำลังบำรุง  

                                 

   ร.ต.ท.ณัฐนะนท์    บุญมา                  ร.ต.ต.จำนงค์     อิ่มพิทักษ์

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ August 22, 2014

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th