King_10

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน "ตชด.สุโขทัย"

 


งานการฝึกและวิชาการ

พ.ต.ท.ประพัฒน์ สุริยะมล
สารวัตรงาน กฝว.
๐๘๔-๔๘๖๖๕๙๒

 

ร.ต.อ.ภราดร สุยะวิน
รอง สารวัตรงาน กฝว.


โทรศัพท์     055-945090 ต่อ 105

........................................................................................

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

 

๑. งานธุรการ

                     

                                  ส.ต.ท.ณเรศ        ไข่บิน                           

 

๒. งานการฝึก

                    

                                                                             ส.ต.ต.วัชระ     โนวิน                                     

๓. งานวิชาการ

 

                                            ด.ต.ลิขิต      ศิริเมืองยม

                                 

๔. ประกันคุณภาพการศึกษา

                                                      />

                                   ส.ต.ท.นพดล        เพ็งทัพ

 

                                

            

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ January 19, 2015

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th