King_10

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน "ตชด.สุโขทัย"

กองร้อยที ๑

พ.ต.ท.ประวัติ นาคเมือง
ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑
๐๘๑-๕๖๒๔๐๓๔

 

ร.ต.ต.ตรีทศพล สนิทใจ
ผู้บังคับหมวดสื่อสาร
๐๘๖-๔๓๑๐๖๔๙

ช่วยราชการ กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด.

หมวดงานสื่อสาร


โทรศัพท์ 055-945090

แฟ็ก        055-945096

........................................................................................

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. เจ้าหน้าที่สื่อสาร

                    

     ด.ต.นนกร โสมโนชัย                      ด.ต.อร่าม     ฟักสูงเนิน                    ด.ต.ปรานต์    ปริสาวงศ์

๒.เจ้าหน้าที่ช่าง

  

                        .ต.ไพโรจน์     คำภีระ