King_10

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน "ตชด.สุโขทัย"

กองร้อยที ๕

พ.ต.ท.ขวัญเมือง คุ้งวารี
ผู้บังคับกองร้อยที่ ๕
๐๘๙-๔๖๑๐๕๐๖

 

ร.ต.อ.สุรเชษฐ์ ปานพลอย
ผู้บังคับหมวด กองร้อยที่ ๕
08-6679-4790

ร.ต.อ.ปวิช    ซื่อสัตย์คมสัน
ผู้บังคับหมวด กองร้อยที่ ๕


โทรศัพท์     055-945090 ต่อ 500

........................................................................................

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานจ่ากองร้อยและธุรการ

                                                           

                                                    ด.ต.ภูมิพัฒน์ สอนคำหาร                       

 

๒. งานการฝึกอบรม (ครูฝึก)

                                    

                        ด.ต.สุรเดช  ทับเนินทอง                           ด.ต.จรัญ  ทองหล่อง

 

                                                      

                       ส.ต.ท.สมฤทธิ์       รอดขาว                       ส.ต.ท.ประสิทธิ์   ขำมา