King_10

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน "ตชด.สุโขทัย"

กองร้อยที ๔

พ.ต.ต.ขวัญชาติ จันทะ
ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔
/span>

 

ร.ต.อ.นิพิษฐ์   เฉลิมทรัพย์
ผู้บังคับหมวด กองร้อย 4

 

ร.ต.ท.ธวัชชัย   เหลากลม
ผู้บังคับหมวด กองร้อย 4

 


โทรศัพท์     055-945090 ต่อ 400

........................................................................................

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานจ่ากองร้อยและธุรการ

                                     

                                                      ด.ต.ธรรศ อุตบัววงศ์

 

๒. งานการฝึกอบรม (ครูฝึก)

                                                        

                                          ร.ต.อ.จรูญ    ยอดตาคำ                             ร.ต.ท.ชูชาติ ม่วงเย็น

 

                                                                     

                                            ด.ต.อนุชา       มิ่งสมร                      ด.ต.ธรรศ      อุตบังวงศ์                

                                        

                                        

                                                          ส.ต.ท.สุทธิพงษ์   คำสวน