King_10

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน "ตชด.สุโขทัย"

กองร้อยที ๒

พ.ต.ท.ศิริพงศ์ สุวรรณรัตน์
ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒

 

ร.ต.อ.สมเจตน์   โพธิ์มล
ผู้บังคบหมวด กองร้อย 2
08-6679-4790

 

ร.ต.อ.ปราการณ์   วันทัพ
รอง สารวัตร กองร้อย 2


โทรศัพท์     055-945090 ต่อ 200

........................................................................................

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานจ่ากองร้อยและธุรการ

                                               

                                                  ด.ต.ธนยศ    แสงทอง                 

 

๒. งานการฝึกอบรม (ครูฝึก)

                                                     

                                      ร.ต.อ.ไพจิตร      ศรีโอสถ                         ด.ต.ชาติ   เทศพุ่ม      

            

                                              

                                                ส.ต.อ.ศักดิ์ชัย    หนูนิล                           ส.ต.ท.ณัชพล       อุปลา