King_10

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน "ตชด.สุโขทัย"

ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

 

 

ร.ต.อ.ถาวร   พุทธเสน
หัวหน้าชุดเก็บกู้ฯ
๐๘๑-๕๘๗๔๕๘๒

 


โทรศัพท์     055-945090

........................................................................................

 

เจ้าหน้าที่ประจำชุด

 

                                      

                 ด.ต.สุพจน์         เสมอวงษ์                               ด.ต.ชลีรัตน์     สุขมี      

                                

                  ด.ต.สำเริง      ต้นแขม                                   ด.ต.ทัศนัย       สุภาแก้ว