King_10

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน "ตชด.สุโขทัย"

 


000

ผังผู้บังคับบัญชา กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ประจำปี 2564
 
bpp1

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา

ผบช.ตชด.

bpp1

พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

bpp1

พ.ต.อ.สุจิน สุทธิเเสน

ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

                                                                                                        

bpp2

พ.ต.ท.สมบัติ ธารา

รอง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

bpp2

พ.ต.ท.นพกุล ไชยกล

รอง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด

bpp2

พ.ต.ต.เจริญ จันจร

สารวัตร งาน ธกวส.

bpp3

พ.ต.ต.ชยพล ชงสกุล

สารวัตร งาน กฝว.

bpp4

พ.ต.ท.สุวิทย์ บัวถา

สารวัตร งาน ผงป.

bpp5

พ.ต.ท.หญิง ขวัญใจ สังข์เสือ

สารวัตร งาน กง.กบ.

bpp2

พ.ต.ต.ชัยวัฒน์ ลือชัย

ผู้บังคับกองร้อยที่ 1

bpp3

พ.ต.ท.ธศรุต เพิ่มพารารักษ์

ผู้บังคับกองร้อยที่ 2

bpp4

พ.ต.ท.จตุรงค์ ยมมะลิวรวงศ์

ผู้บังคับกองร้อยที่ 3

bpp4

พ.ต.ท.ปรัชญา กัลป์ธนวงศ์

ผู้บังคับกองร้อยที่ 4

bpp5

พ.ต.ต.จรัญ รำมะนา

ผู้บังคับกองร้อยที่ 5

000