King_10

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน "ตชด.สุโขทัย"

 


ผู้บังคับบัญชา

กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ประจำปี 2562

 
bpp1

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา

ผบช.ตชด.

   

 

พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

   
   

พ.ต.อ.สุจิน   สุทธิเเสน

ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

   
   

พ.ต.ท.จรูญ   สุอารม

รอง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด

   

ร.ต.อ.ทวีพร สุขานนท์

รรท.สารวัตร งาน ธกวส.

พ.ต.ท.ประพัฒน์ สุริยะมล

สารวัตร งาน กฝว.

พ.ต.ท.สุวิทย์ บัวถา

สารวัตร งาน ผงป.

พ.ต.ท.ขวัญใจ สังข์เสือ

สารวัตร งาน กง.กบ.

 
 
 

พ.ต.ต.ชัยวัฒน์ ลือชัย

ผู้บังคับกองร้อย 1

พ.ต.ท.ศิริพงศ์ สุวรรณรัตน์

ผู้บังคับกองร้อย 2

 

พ.ต.ท.จตุรงค์ ยมมะริวรวงศ์

ผู้บังคับกองร้อย 3

 

พ.ต.ท.ปรัชญา กัลป์ธนวงศ์

รรท.ผู้บังคับกองร้อย 4

พ.ต.ท.จรัญ รำมะนา

ผู้บังคับกองร้อย 5