King_10

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน "ตชด.สุโขทัย"

 


000

ผังผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2563
 
bpp1

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา

ผบช.ตชด.

bpp2

พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์

รอง ผบช.ตชด.

bpp3

พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณี

รอง ผบช.ตชด.

bpp4

พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ

รอง ผบช.ตชด.

bpp5

พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช

รอง ผบช.ตชด.

bpp6

พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม

รอง ผบช.ตชด.

bpp7

พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม

รอง ผบช.ตชด.

bpp8

พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์

รอง ผบช.ตชด.

000