งานฝึกอบรม

การฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า (Taser)

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันนธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. หน่วย กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ได้ทำการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า (Taser) ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดโดยมี ร.ต.อ.สุรเชษฐ์ ปานพลอย ผบ.มว.กก.๖ บก.กฝ.ฯ และ ส.ต.อ.ศักดิ์ชัย หนูนิล ผบ.หมู่ กก.๖ บก.กฝ.ฯ ทำหน้าที่ครูฝึก
อ่านเพิ่มเติม

โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จ.สุโขทัย (กรมคุมประพฤติ)

เรียน​ ผู้​บังคับ​บัญชา​เมื่อ 261330 พ.ย. 64นาย สุชาติ ทีคะสุข รองผวจ.สุโขทัย เป็นประธานในพิธีปิด โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จ.สุโขทัย (กรมคุมประพฤติ) พร้อมมอบเกียรติบัตรการฝึกอบรม โดยมี พ.ต.ท.สมบัติ ธารา รอง ผกก.6ฯ รรท.ผกก.6ฯ พร้อมด้วย สว., ผบ.ร้อย ,คณะครูฝึกและส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ …
อ่านเพิ่มเติม

เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นสต.1/64

เมื่อ ๐๒๑๐๐๐ เม.ย. ๖๔ พ.ต.อ.สุจิน สุทธิแสน ผกก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธาน พร้อม รอง ผกก.ฯ,สว,ผบ.ร้อย,ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หอประชุมรามคำแหง กก.๖ บก.กฝ.ฯ ค
อ่านเพิ่มเติม

นรต.ปีที่1 รุ่น 77 ฝึกโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์

นรต.ปีที่1 รุ่น 77 ฝึกโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ 060900 มี.ค.64 หลักสูตร ตปส. นรต.ปีที่1 รุ่น 77 ฝึกโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก พ.ต.อ.พิเศษ เดช กันคำ หน.ชุด บ.ตร.ตาก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้เข้ารับการฝึกปลอดภัยทุกนาย
อ่านเพิ่มเติม