ภาพกิจกรรมการพัฒนาหน่วยฝึกอบรม ของ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. "ตชด.สุโขทัย"

หัวข้อการพัฒนาของหน่วย


การปรับภูมทัศน์ภายในหน่วย
การปรับปรุงอาคารสถานที่
การพัฒนาพื้นที่ของงาน ธกวส.
การพัฒนาพื้นที่ของงาน กฝว.
การพัฒนาพื้นที่ของงาน ผงป.
การพัฒนาพื้นที่ของงาน กง.กบ.
การพัฒนาพื้นที่ของ กองร้อยที่ 1
การพัฒนาพื้นที่ของ กองร้อยที่ 2
การพัฒนาพื้นที่ของ กองร้อยที่ 3
การพัฒนาพื้นที่ของ กองร้อยที่ 4
การพัฒนาพื้นที่ของ กองร้อยที่ 5

 

อุปกรณ์เครื่องจักรกลหนัก

รถ Backhole PC200  สนับสนุนจาก อบจ.สุโขทัย

รถดันดิน CAT D4H สนับสนุนจาก อบจ.สุโขทัย

รถบรรทุกดิน สนับสนุนจาก อบจ.สุโขทัย

รถไถเกรี่ยดิน จ้างรายวัน

รถขัดพื้น สนับสนุนจาก แขวงการทางสุโขทัย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ October 16, 2014

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th