กองร้อยที่ 5

พ.ต.ต.จรัญ รำมะนา

ผบ.ร้อย

ร.ต.อ.สุรเชษฐ์ ปานพลอย

ผบ.มว.

ร.ต.อ.ปวิช ซื่อสัตย์คมสัน

ผบ.มว.

ด.ต.สุรเดช ทับเนินทอง

ด.ต.จรัญ ทองหล่อง

ส.ต.อ.สมฤทธิ์ รอดขาว

ส.ต.ท.ประสิทธิ์ ขำมา