กองร้อยที่ 3

พ.ต.ท.จตุรงค์ ยมมะลิวรวงศ์

ผบ.ร้อย

ร.ต.อ.กนก กิ่งก้าน

ผบ.มว.

ด.ต.ธนูชัย กันทะวัง

.ต.อนุพนธ์ คงพัด

ด.ต.กิตติศักดิ์ ลาโภ

ด.ต.กัณพศิพญ นามวี

ส.ต.ท.ประกอบ พริกทุ่ง

ส.ต.ท.ตวงยศ โตทองสุข