กองร้อยที่ 2

พ.ต.ท.ปรัชญา กัลป์ธนวงศ์

ผบ.ร้อย

ร.ต.อ.สมเจตน์ โพธิ์มล

ผบ.มว.

ด.ต.ธนยศ แสงทอง

ด.ต.ชาติ เทศพุ่ม

ส.ต.อ.ณัชพล อุปลา

ส.ต.ต.จิรวัฒน์ คุณานันท์

ส.ต.ต.อภิสิทธิ์ ด่านอนรักษ์